خوش آمدید

ساعات کاری

جدول زمانبندی انجام سفارشات در روزهای غیر تعطیل

نوع و زمان ثبت سفارش

10 صبح تا 5 عصر

5 عصر تا 9 شب

9 شب تا 12 شب

12 شب تا 10 صبح

سفارشات خرید اتوماتیک

اتوماتیک و لحظه ای

اتوماتیک و لحظه ای

اتوماتیک و لحظه ای

اتوماتیک و لحظه ای

سفارشات خرید غیراتوماتیک

کمتر از 1 ساعت

9:30 شب

12:30 شب

10:30 صبح

سفارشات فروش

حداکثر 48 ساعت کاری

حداکثر 48 ساعت کاری

حداکثر 48 ساعت کاری

حداکثر 48 ساعت کاری

 

 

جدول زمانبندی انجام سفارشات در روزهای تعطیل

نوع و زمان ثبت سفارش

10 صبح تا 12 شب

12 شب تا 10 صبح

سفارشات خرید اتوماتیک

اتوماتیک و لحظه ای

اتوماتیک و لحظه ای

سفارشات خرید غیراتوماتیک

کمتر از 4 ساعت

10:30 صبح

سفارشات فروش

حداکثر 48 ساعت کاری

حداکثر 48 ساعت کاری

 
  • پشتیبانی تلفن،موبایل و تلگرام فقط در روزهای غیرتعطیل  از 10 صبح تا 5 عصر فعال می باشد .
  • پشتیبانی سیستم تیکت هم در روزهای عادی و هم در روزهای تعطیل  از 10 صبح تا 12 شب فعال می باشد.